Profil firmy

Oferujemy szeroki zakres wielobranżowych usług projektowych, prowadzimy projekty drogowe, opracowania studiów technicznio-ekonomiczno-środowiskowych, plany oświetlenia ulic, dokumentacje kosztorysowe, specyfikacje techniczne. Jednocześnie tworzymy projekty związane z przebudową kolizji infrastruktury technicznej, tj.: wody, gazu, energetyki, teletechniki, a także przebudowy i budowy przepustów, mostów.

Przeprowadzamy również pełną procedurę administracyjną dla każdej inwestycji.

Drogi i obiekty inżynierskie

Wiodącym i najważniejszym działem w naszej firmie jest dział dróg, konstrukcji i obiektów inżynierskich. To tu wykonujemy projekty drogowe we wszystkich fazach, począwszy od koncepcji programowych, programów funkcjonalno-użytkowych projektów budowlanych i wykonawczych dróg wszystkich klas, ulic, skrzyżowań, zjazdów, parkingów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych itp. opracowań projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

Geodezja i geotechnika

Świadczymy usługi wykonywania map do celów projektowych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych. Zapewniamy geodezyjną obsługę inwestycji między innymi w  zakresie urządzeń infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu oraz budynków. Ponad to zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci. Sporządzamy dokumentację do celów prawnych. Wykonujemy również inne prace geodezyjne i kartograficzne według potrzeb Klienta.
Zajmujemy się również badaniem podłoża gruntowego. Poprzez poznanie przekroju geotechnicznego terenu, na jakim powstanie projektowana przez nas trasa lub budynek, możemy dobrać odpowiednie podbudowy i wzmocnienia. Usługa kierowana jest również do indywidualnego odbiorcy i nie ogranicza się tylko do wykonywania wierceń geologiczno-inżynierskich. Prowadzimy również sondowania i opracowania dokumentacji geotechnicznej

Sieci

W ramach inżynierii środowiska proponujemy usługi projektowe dla opracowań sieci wodociągowych, gazowych, cieplnych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, szeroko rozumianej problematyki odwodnienia oraz zagospodarowania wód. Wykonujemy operaty wodno-prawne wraz z uzyskiwaniem pozwoleń wodno-prawnych.

Dział administracyjno-prawny i zamówień publicznych

Dział administracyjno-prawny i zamówień publicznych zajmuje się szeroko pojętą obsługą firmy tym m.in. bieżącą obsługą kancelaryjno-biurową oraz finansową firmy, organizacją i koordynacją pracy w biurze poprzez nadzorowanie obiegu dokumentów i przepływu informacji, kontrolowanie zaopatrzenia i konserwacji sprzętu. W ramach zadań związanych z zamówieniami publicznymi dział zajmuje się analizą kierowanych do firmy zapytań, przeszukiwaniem i monitorowaniem treści biuletynów zamówień publicznych, przygotowywaniem zapytań, ofert i prowadzeniem spraw związanych z pozyskaniem zamówień zarówno na własne potrzeby jak i kompleksowym przygotowywaniem oraz prowadzaniem, postępowań dotyczących ogłaszania postępowań przetargowych. W zakresie prawnym zawarta jest obsługa prowadzonych przez Arkas-Projekt kontraktów oraz roszczeń z tego tytułu. Do zadań działu należy również prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników. Dział prowadzi również nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zajmuje się prowadzaniem szkoleń wstępnych i okresowych z zasad BHP, może realizować obowiązki audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018

Nadzory

Prowadzimy wielobranżowe nadzory autorskie i inwestorskie tj. drogowe, sieci sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, budynków mieszkalnych itp. udzielamy konsultacji, opiniujemy i weryfikujemy dokumentacje projektowe.

Oferta dla klientów indywidualnych

Mimo, że głównym kierunkiem naszych działań jest projektowanie dróg, to mamy również propozycje dla klientów indywidualnych. Wiążą się one z obsługą budownictwa jedno- oraz wielorodzinnego. Oferujemy profesjonalne usługi geodezyjne związane ze wszystkimi etapami procesu inwestycyjnego oraz projektowego. Opracowujemy mapy do celów projektowych, wyznaczamy granice elementów projektowanych (budynków, ogrodzeń, przyłączy), sporządzamy pomiary powykonawcze domów i uzbrojenia terenu oraz dokumentację niezbędną do odbioru inwestycji. Dokonujemy podziałów nieruchomości, wznowienia punktów granicznych. Prowadzimy kontrolę poprawności wykonania poszczególnych stadiów budowy. W ramach projektowania doradzamy w wyborze projektu, adaptujemy go do określonych wymagań, nadzorujemy proces inwestycyjny.

KONTAKT

Kontakt

ARKAS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.

ADRES

Al.Piłsudskiego 70A
10-450 Olsztyn

E-MAIL

e-mail: biuro@arkas-projekt.pl

TEL./FAX:

tel.: 89 532 45 00
fax: 89 532 45 10

 

więcej

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.


Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.


Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.