Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(ogólna)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o.
  z siedzibą w Olsztynie (10-450), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70 A, tel.: 89 532 45 00, fax: 89 532 45 10, adres e-mail: biuro@arkas-projekt.pl.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach:
 • wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ustalenie, dochodzenie
  i obrona przed roszczeniami, archiwizacja danych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody, w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora danych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z powyższych celów.

KONTAKT

Kontakt

ARKAS PROJEKT Sp. z o.o.

ADRES

Al.Piłsudskiego 70A
10-450 Olsztyn

E-MAIL

e-mail: biuro@arkas-projekt.pl

TEL./FAX:

tel.: 89 532 45 00
fax: 89 532 45 10

więcej

Napisz do nas


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.


  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.


  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  [recaptcha]

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
  Administrator Danych, Polityka Prywatności.