Profil firmy

Dział administracyjno-prawny i zamówień publicznych

17 lipca, 2017

Dział administracyjno-prawny i zamówień publicznych zajmuje się szeroko pojętą obsługą firmy tym m.in. bieżącą obsługą kancelaryjno-biurową oraz finansową firmy, organizacją i koordynacją pracy w biurze poprzez nadzorowanie obiegu dokumentów i przepływu informacji, kontrolowanie zaopatrzenia i konserwacji sprzętu. W ramach zadań związanych z zamówieniami publicznymi dział zajmuje się analizą kierowanych do firmy zapytań, przeszukiwaniem i monitorowaniem treści biuletynów zamówień publicznych, przygotowywaniem zapytań, ofert i prowadzeniem spraw związanych z pozyskaniem zamówień zarówno na własne potrzeby jak i kompleksowym przygotowywaniem oraz prowadzaniem, postępowań dotyczących ogłaszania postępowań przetargowych. W zakresie prawnym zawarta jest obsługa prowadzonych przez Arkas-Projekt kontraktów oraz roszczeń z tego tytułu. Do zadań działu należy również prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników. Dział prowadzi również nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zajmuje się prowadzaniem szkoleń wstępnych i okresowych z zasad BHP, może realizować obowiązki audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018



powrót

Udostępnij post