Profil firmy

Drogi i obiekty inżynierskie

20 lipca, 2017

Wiodącym i najważniejszym działem w naszej firmie jest dział dróg, konstrukcji i obiektów inżynierskich. To tu wykonujemy projekty drogowe we wszystkich fazach, począwszy od koncepcji programowych, programów funkcjonalno-użytkowych projektów budowlanych i wykonawczych dróg wszystkich klas, ulic, skrzyżowań, zjazdów, parkingów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych itp. opracowań projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.powrót

Udostępnij post