Realizacje

POZOSTAŁE PROJEKTY:

Generalny Pomiar Ruchy 2015 w powiatach: Szczytnowskim, Ostródzkim i lidzbarskim
Wykonanie podziałów działek będących w zarządzie GDDKiA wzdłuż drogi S7
Projekt wykonawczy ekranów zabazpieczających dla pszczół na DK 51
Projekt wykonawczy, materiały przetargowe ustawienia dodatkowych barier i ogroszeń na drodze S7, na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu DK 51
Wykonanie dokumentacji STEŚ II, Koncepcji programowej, Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego, DK 15
Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa ekranów akustycznych oraz nasadzeń zwartej zieleni na odcinku DK 15
Projekt organizacji ruchu, DK nr 16, m. Ełk
Projekt organizacji ruchu, DK 58, na odcinku od km 80+650 do km 82+250 oraz od km 98+300 do km 102+700
Projekt wykonawczy naprawy i wzmocnienia skarp, DK 16, od km około 3+971 do km 4+055; od km 9+271 do km 9+396; od km 9+335 do km 9+360
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DK 61 w m. Budy Czarnockie
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy skrzyżowań DK nr 25 w m. Prądocin i m. Chmielniki
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy skrzyżowania DK 15 z DW 246 w m. Gniewkowo
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy skrzyżowań DK nr 25 w m. Tarkowo Dolne
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy skrzyżowania DK 16 w m. Chełchy wraz z budową zatok autobusowych
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy skrzyżowania DK 16 z DW 642 w m. Pszczółki wraz z budową zatok autobusowych
Opracowanie drobnych, pilnych prac projektowych z zakresu działania GDDKiA Oddział w Gdańsku
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przepustu DK 16 w m. Stradomno
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DK 51 w Dobrym Mieście
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DK 58 na odc. Stare Kiełbonki – Zgon
Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi dojazdowej nr 8, S 22, na odcinku Pęciszewo – Grzechotki
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi dojazdowej nr 11, S 22, na odcinku Nowe Monasterzysko – Błudowo
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy S-22 w zakresie budowy dwóch zatok autobusowych z ciągami pieszymi, w pobliżu obiektu WD 15 i WD 20
Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi dojazdowej, S 22, na odcinku Błudowo – Rucianka
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DK 53, na odcinku Rozogi-Dąbrowy
Projekt budowalny i wykonawczy budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej 652 na odcinku granica województwa – Suwałki wraz z obejściem m. Filipów
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej 527 na odcinku Łukta-Olsztyn
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej 634 na wskazanych odcinach na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy Al.. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku
Projekt budowalny i wykonawczy budowy ulicy Żurawiej w Olsztynie
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie rozbiórki wiaduktu nad linia kolejową i budowe przejazdu w poziomie szyn koło m. Nowe Kiejkuty
Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki starego i budowę nowego mostu nad rzeka Młynówką w m. Słupnica w km 34-540 drogi wojewódzkiej 538 wraz z rozbudową drogi
Projekt budowalany i wykonawczy budowy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przepusty w m. Janiszewo
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg wojewódzkich w zakresie zatok
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg wojewódzkich w zakresie przepustów
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg wojewódzkich w zakresie chodnika
Kompleksowa wielobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowych
Projekt budowlany i wykonawczy budowy DW nr 577 (obwodnica m. Gąbin)
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DW nr 739 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kolektora deszczowego w ciągu ul. Chrobrego w Toruniu
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku od granicy województwa do m. Susz
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowa DP 1136N ul. Fromborska w Elblągu
Opracowanie drobnych, pilnych prac projektowych z zakresu działania Zarządu Dród Wojewódzkich w Gdańsku
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowa DW 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański wraz z podziałami nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego.
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DW 188 na odcinku Człuchów – Debrzno
Projekt budowalny i wykonawczy przebudowy przepustów drogowych koło msc. Biedaszki, Sławka Mała, Czarnowiec, Wesołowo.
Koncepcja programowa, program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy Al. Wojska Polskiego w Olsztynie – na odcinku od ul. Żeromskiego do Al. Sybiraków.
Usługi Geodezyjna na rzecz ANR w Olsztynie
Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
Koncepcja programowa, program funkcjonalno-użytkowy dla budowy ul. Żurawiej w Olsztynie, na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul.Cyranki”
Projekt budowlany budowy i rozbudowy ul. Łódzkiej w Toruniu
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy ul. Pomorskiej w Łodzi
Kontrakt w systemie zaprojektuj i buduj dla zadania: Przebudowa nawierzchni ul. Stawigudzkiej w Jarotach
Projekt budowlany i wykonawczy budowy ul. Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej, Sakowicza w Gdyni
Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie
Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Grzegorzewksiej 6 w Olsztynie.
Projekt budowlany uzbrojenia terenu w sieci ul. Jarocka, Olsztyn
Kontrakt w systemie zaprojektuj i buduj dla zadania: Przebudowa DP 1464N, na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie przez miejscowość Ostrzeszewo.
Projekt budowalny i wykonawczy budowy dróg na osiedlu Jaroty w Olsztynie
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy DW 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DW 513 na odc. Orneta (wraz z m. Orneta) – Lidzbark Warmiński wraz z odcinkiem DW 511.
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DW 604 Nidzica – Wielbark
Projekt budowlany i wykonawczy budowy i rozbudow
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej o wodociągowej
Projekt budowlany i wykonawczy budowy chodnika przy drodze krajowej 53 w m. Szczęsne
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej w zakresie chodnika w m. Zgniłocha
projekt budowlany i wykonawczy przebudowy nawierzchni drogi gmninnej we wsi Trękus
Projekt budowalny i wykonawczy przebudowy nawierzchni drogi, budowy chodnika i przebudowy ciągu pieszo-jezdnego w m. Purda
Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociągowej w m. Klewki i przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w m. Ostrzeszewo
Projekt budowalany i wykonawczy budowy ul. Żytniej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Piasecznie
Projekt budowalany i wykonawczy budowy ul. Śląskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Piasecznie
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Mazurskiej Pętli Rowerowej wraz z koncepcją oddziaływania na środowisko
Projekt budowlany i wykonawczy budowy ulic Ogrodowej i Osińskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy dużego targowiska, modernizacji małego targowiska wraz z parkingiem, drogą wewnętrzną i kładką przez rz. Płonke w Płońsku
Projekt budowlany i wykonawczy budowy układu ulic wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem w Pruszczu Gdańskim
Projekt budowlany i wykonawczy trasy rowerowej na terenie powiatu węgorzewskiego, woj. warmińsko-mazurskiego
Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych we wsiach: Falenty Duże, Falenty Nowe, Falenty Nowe i Jaworowa, gm. Raszyn
Projekt budowlany i wykonawczy budowy chodnika ul.j Daszyńskiego w m. Miłakowo
Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną Majdanu na Twierdzy Boyen i ul. Turystycznej w Giżycku
Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Pilniku
projekt budowlany i wykonawczy budowy regionalnego węzła komunikacyjnego „Kościerzyna”, DW 214 z DK 20
Projekt budowlany i wykonawczy odwodnienia dróg gminnych w Izabelinie B – rejon ulic Rzędziana, Mickiewicza, Bohaterów Kompinosu, Sienkiewicza, Małachowskiego
Projekt budowalny i koncepcja podłączenia komunikacyjnego obiektu handlowo – usługowego, DK 57, ul. Kopernika w m. Wielbark
Projekt wykonawczy oraz inwentaryzacja przepustów DK 7 na odcinku Kalsk – Miłomłyn
Projekt wykonawczy uzbrojenia terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko – Gmina Słupsk
projekt budowlany i wykonawczy uzbrojenia ulic Przemysłowej –Dworcowej w Lidzbarku Warmińskim
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przepustu drogowego DP 1184N, na odc. Bajdy – Sadławki – Wielki Dwór, w km 3+730
Projekt budowlany i wykonawczy uzbrojenia terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki„
Projekt budowlany na budowę połączenia ul. Pocztowej z ul. Starogardzką w m. Straszyn
Projekt budowlany budowy chodnika DK 53, w m. Szczęsne
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DP 1449N w m. Tuławki.
Projekt Budowalny i wykonawczy budowy kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej w Słupsku
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowa drogi wewnętrznej nr 72 w m. Piotrowice
Projekt budowlany i wykonawczy, koncepcja budowy dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej, ul. Tulipanowej, Zielonej, Sportowej i Leśnego Zaułka w m. Rotmanka.
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ciągu komunikacyjnego wokół jeziora Sołtyskiego w Mrągowie
Projekt budowlany budowy wielofunkcyjnego szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego w Mikołajkach (Stare Sady)
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy

KONTAKT

Kontakt

ARKAS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.

ADRES

Al.Piłsudskiego 70A
10-450 Olsztyn

E-MAIL

e-mail: biuro@arkas-projekt.pl

TEL./FAX:

tel.: 89 532 45 00
fax: 89 532 45 10

 

więcej

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.


Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.


Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.