Realizacje lista

Generalny Pomiar Ruchy 2015 w powiatach: Szczytnowskim, Ostródzkim i lidzbarskim
Wykonanie podziałów działek będących w zarządzie GDDKiA wzdłuż drogi S7
Projekt wykonawczy ekranów zabazpieczających dla pszczół na DK 51
Projekt wykonawczy, materiały przetargowe ustawienia dodatkowych barier i ogroszeń na drodze S7, na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu DK 51
Wykonanie dokumentacji STEŚ II, Koncepcji programowej, Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego, DK 15
Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa ekranów akustycznych oraz nasadzeń zwartej zieleni na odcinku DK 15
Projekt organizacji ruchu, DK nr 16, m. Ełk
Projekt organizacji ruchu, DK 58, na odcinku od km 80+650 do km 82+250 oraz od km 98+300 do km 102+700
Projekt wykonawczy naprawy i wzmocnienia skarp, DK 16, od km około 3+971 do km 4+055; od km 9+271 do km 9+396; od km 9+335 do km 9+360
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DK 61 w m. Budy Czarnockie
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy skrzyżowań DK nr 25 w m. Prądocin i m. Chmielniki
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy skrzyżowania DK 15 z DW 246 w m. Gniewkowo
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy skrzyżowań DK nr 25 w m. Tarkowo Dolne
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy skrzyżowania DK 16 w m. Chełchy wraz z budową zatok autobusowych
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy skrzyżowania DK 16 z DW 642 w m. Pszczółki wraz z budową zatok autobusowych
Opracowanie drobnych, pilnych prac projektowych z zakresu działania GDDKiA Oddział w Gdańsku
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przepustu DK 16 w m. Stradomno
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DK 51 w Dobrym Mieście
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DK 58 na odc. Stare Kiełbonki – Zgon
Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi dojazdowej nr 8, S 22, na odcinku Pęciszewo – Grzechotki
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi dojazdowej nr 11, S 22, na odcinku Nowe Monasterzysko – Błudowo
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy S-22 w zakresie budowy dwóch zatok autobusowych z ciągami pieszymi, w pobliżu obiektu WD 15 i WD 20
Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi dojazdowej, S 22, na odcinku Błudowo – Rucianka
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DK 53, na odcinku Rozogi-Dąbrowy
Projekt budowalny i wykonawczy budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej 652 na odcinku granica województwa – Suwałki wraz z obejściem m. Filipów
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej 527 na odcinku Łukta-Olsztyn
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej 634 na wskazanych odcinach na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy Al.. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku
Projekt budowalny i wykonawczy budowy ulicy Żurawiej w Olsztynie
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie rozbiórki wiaduktu nad linia kolejową i budowe przejazdu w poziomie szyn koło m. Nowe Kiejkuty
Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki starego i budowę nowego mostu nad rzeka Młynówką w m. Słupnica w km 34-540 drogi wojewódzkiej 538 wraz z rozbudową drogi
Projekt budowalany i wykonawczy budowy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przepusty w m. Janiszewo
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg wojewódzkich w zakresie zatok
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg wojewódzkich w zakresie przepustów
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg wojewódzkich w zakresie chodnika
Kompleksowa wielobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowych
Projekt budowlany i wykonawczy budowy DW nr 577 (obwodnica m. Gąbin)
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DW nr 739 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kolektora deszczowego w ciągu ul. Chrobrego w Toruniu
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku od granicy województwa do m. Susz
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowa DP 1136N ul. Fromborska w Elblągu
Opracowanie drobnych, pilnych prac projektowych z zakresu działania Zarządu Dród Wojewódzkich w Gdańsku
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowa DW 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański wraz z podziałami nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego.
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DW 188 na odcinku Człuchów – Debrzno
Projekt budowalny i wykonawczy przebudowy przepustów drogowych koło msc. Biedaszki, Sławka Mała, Czarnowiec, Wesołowo.
Koncepcja programowa, program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy Al. Wojska Polskiego w Olsztynie – na odcinku od ul. Żeromskiego do Al. Sybiraków.
Usługi Geodezyjna na rzecz ANR w Olsztynie
Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
Koncepcja programowa, program funkcjonalno-użytkowy dla budowy ul. Żurawiej w Olsztynie, na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul.Cyranki”
Projekt budowlany budowy i rozbudowy ul. Łódzkiej w Toruniu
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy ul. Pomorskiej w Łodzi
Kontrakt w systemie zaprojektuj i buduj dla zadania: Przebudowa nawierzchni ul. Stawigudzkiej w Jarotach
Projekt budowlany i wykonawczy budowy ul. Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej, Sakowicza w Gdyni
Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie
Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Grzegorzewksiej 6 w Olsztynie.
Projekt budowlany uzbrojenia terenu w sieci ul. Jarocka, Olsztyn
Kontrakt w systemie zaprojektuj i buduj dla zadania: Przebudowa DP 1464N, na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie przez miejscowość Ostrzeszewo.
Projekt budowalny i wykonawczy budowy dróg na osiedlu Jaroty w Olsztynie
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy DW 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DW 513 na odc. Orneta (wraz z m. Orneta) – Lidzbark Warmiński wraz z odcinkiem DW 511.
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DW 604 Nidzica – Wielbark
Projekt budowlany i wykonawczy budowy i rozbudow
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej o wodociągowej
Projekt budowlany i wykonawczy budowy chodnika przy drodze krajowej 53 w m. Szczęsne
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej w zakresie chodnika w m. Zgniłocha
projekt budowlany i wykonawczy przebudowy nawierzchni drogi gmninnej we wsi Trękus
Projekt budowalny i wykonawczy przebudowy nawierzchni drogi, budowy chodnika i przebudowy ciągu pieszo-jezdnego w m. Purda
Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociągowej w m. Klewki i przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w m. Ostrzeszewo
Projekt budowalany i wykonawczy budowy ul. Żytniej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Piasecznie
Projekt budowalany i wykonawczy budowy ul. Śląskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Piasecznie
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Mazurskiej Pętli Rowerowej wraz z koncepcją oddziaływania na środowisko
Projekt budowlany i wykonawczy budowy ulic Ogrodowej i Osińskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Projekt budowalny i wykonawczy rozbudowy dużego targowiska, modernizacji małego targowiska wraz z parkingiem, drogą wewnętrzną i kładką przez rz. Płonke w Płońsku
Projekt budowlany i wykonawczy budowy układu ulic wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem w Pruszczu Gdańskim
Projekt budowlany i wykonawczy trasy rowerowej na terenie powiatu węgorzewskiego, woj. warmińsko-mazurskiego
Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych we wsiach: Falenty Duże, Falenty Nowe, Falenty Nowe i Jaworowa, gm. Raszyn
Projekt budowlany i wykonawczy budowy chodnika ul.j Daszyńskiego w m. Miłakowo
Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną Majdanu na Twierdzy Boyen i ul. Turystycznej w Giżycku
Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Pilniku
projekt budowlany i wykonawczy budowy regionalnego węzła komunikacyjnego „Kościerzyna”, DW 214 z DK 20
Projekt budowlany i wykonawczy odwodnienia dróg gminnych w Izabelinie B – rejon ulic Rzędziana, Mickiewicza, Bohaterów Kompinosu, Sienkiewicza, Małachowskiego
Projekt budowalny i koncepcja podłączenia komunikacyjnego obiektu handlowo – usługowego, DK 57, ul. Kopernika w m. Wielbark
Projekt wykonawczy oraz inwentaryzacja przepustów DK 7 na odcinku Kalsk – Miłomłyn
Projekt wykonawczy uzbrojenia terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko – Gmina Słupsk
projekt budowlany i wykonawczy uzbrojenia ulic Przemysłowej –Dworcowej w Lidzbarku Warmińskim
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przepustu drogowego DP 1184N, na odc. Bajdy – Sadławki – Wielki Dwór, w km 3+730
Projekt budowlany i wykonawczy uzbrojenia terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki„
Projekt budowlany na budowę połączenia ul. Pocztowej z ul. Starogardzką w m. Straszyn
Projekt budowlany budowy chodnika DK 53, w m. Szczęsne
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy DP 1449N w m. Tuławki.
Projekt Budowalny i wykonawczy budowy kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej w Słupsku
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowa drogi wewnętrznej nr 72 w m. Piotrowice
Projekt budowlany i wykonawczy, koncepcja budowy dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej, ul. Tulipanowej, Zielonej, Sportowej i Leśnego Zaułka w m. Rotmanka.
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ciągu komunikacyjnego wokół jeziora Sołtyskiego w Mrągowie
Projekt budowlany budowy wielofunkcyjnego szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego w Mikołajkach (Stare Sady)
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowania ul. Młynarskiej i XXX-lecia w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy

KONTAKT

Kontakt

ARKAS PROJEKT Sp. z o.o.

ADRES

Al.Piłsudskiego 70A
10-450 Olsztyn

E-MAIL

e-mail: biuro@arkas-projekt.pl

TEL./FAX:

tel.: 89 532 45 00
fax: 89 532 45 10

więcej

Napisz do nas


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.


  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.


  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  [recaptcha]

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
  Administrator Danych, Polityka Prywatności.