Aktualności

Ścieżki rowerowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

8 lutego, 2019

W poniższym tekście jest mowa aż o 3 projektach, w których mieliśmy swój udział, a mianowicie:
1. Zaprojektowaliśmy fragment warmińsko-mazurskiego odcinka Green Velo, który biegnie przez powiat węgorzewski.
2. Opracowaliśmy koncepcję programowo-przestrzenną i program funkcjonalno-użytkowy budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec, której głównie poświęcony jest poniższy artykuł.
3. Opracowaliśmy dokumentację projektową dla Mazurskiej Pętli Rowerowej dla II etapu tzn. Południowo-Wschodniego Traktu Rowerowego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, gdzie teraz przy realizacji tego zadania pełnimy funkcję inżyniera kontraktu.

http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,24421610,mazurska-atrakcja-niczym-na-dunskim-bornholmie.htmlpowrót

Udostępnij post