Aktualności

Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Harcerskiej do granicy miasta Płocka

16 grudnia, 2022

W dniu 09.12.2022 r. w Płocku, podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu Budowlanego/Projektu Wykonawczego – i dokumentacji przetargowej wraz z uzyskaniem – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Harcerskiej do granicy miasta Płocka”

W obręb inwestycji wchodzi rozbudowa ul. Wyszogrodzkiej w zakresie wykonania dwujezdniowej, czteropasowej drogi krajowej klasy GP wraz ze skrzyżowaniem typu rondo, jezdni dodatkowych niezbędnych dla bezpiecznej obsługi terenów sąsiadujących z drogą, ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa punktu ważenia pojazdów i wykonanie zatok autobusowych. Zadanie swoim przedmiotem obejmuje także przebudowę/budowę sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją, czy budowę nowych sieci (takich jak kanał technologiczny, oświetlenie). Zamierzenie jest istotne dla regionu i miasta, czego wyrazem była obecność przy podpisaniu umowy, ważnych przedstawicieli władz rządowych, samorządowych oraz parlamentarnych.

Nasza firma jak zawsze stanęła na wysokości zadania i błyskawicznie przystąpiła do pracy. Dokumentację, mamy już na ukończeniu, czego dowodem jest załączona wizualizacja 🙂 .

 powrót

Udostępnij post