Aktualności

Rozbudowa ul. Jurowieckiej w Białymstoku

14 września, 2018

W dniu 06.07.2018 uzyskaliśmy Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla projektu: Rozbudowa ul. Jurowieckiej w Białymstoku na odcinku od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej – droga gminna, w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, chodników, opasek, zatok autobusowych, zjazdów, sieci (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, cieplnej, telekomunikacyjnej, sygnalizacji świetlnej), oświetlenia, sieci kablowych niskiego i średniego napięcia, sieci napowietrznej niskiego napięcia.powrót

Udostępnij post