Aktualności

Podpisanie umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 573

11 kwietnia, 2024

Podpisanie umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi  wojewódzkiej nr 573

W dniu 05.04.2024 r. w Warszawie, podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi  wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 33+100 do km 37+700 Szczawin Borowy- Suszerz gm. Szczawin Kościelny – nr postępowania 281/23”

Umowa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami decyzji, opinii, uzgodnień, a w szczególności:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Prace projektowe będą obejmowały branże: drogową, sanitarną, energetyczną oraz telekomunikacyjną.

Przewidziany czas realizacji zadania to 37 miesięcy od dnia podpisania umowy.powrót

Udostępnij post