Realizacje wyróżnione

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na rozbudowę ulicy Jurowieckiej w Białymstoku na odcinku od ul. Ciepłej do ulicy poleskiej…

13 lipca, 2017

 

Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na rozbudowę ulicy Jurowieckiej w Białymstoku na odcinku od ul. Ciepłej do ulicy poleskiej, na budową bulwarów nad rzeką Białą na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do ul. Poleskiej oraz na budowę tunelu na potrzeby przeprowadzenia chodnika i ścieżki rowerowej przez nasyp kolejowy w ul. Poleskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

 powrót

Udostępnij post