Realizacje wyróżnione

Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym…

13 lipca, 2017

 

Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km ok 55+328 do km 72+775

 powrót

Udostępnij post