Aktualności

Obwodnica Ostrołęki

14 grudnia, 2022

W dniu 04.11.2022 r. podpisaliśmy umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 677 na odcinku od rejony węzła drogi ekspresowej S61 „Komorowo” do skrzyżowania z drogą krajową nr 60 w m. Grądy”. Jest to krótszy odcinek o długości około 5,5 km, stanowiący rozszerzenie realizowanego już przez nas od lutego zadania pn.: Opracowania dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową nowego przebiegu dw 624 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 „Komorowo”. Sumarycznie długość projektowanego, nowego układu komunikacyjnego, na który składają się odcinki dróg wojewódzkich 544, 627, 677 wynosić będzie ponad 50 kmpowrót

Udostępnij post