Aktualności

Mazurska Pętla Rowerowa

6 listopada, 2017
  1. W dniu 18.08.2017 r. podpisaliśmy umowę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Mazurska Pętla Rowerowa” ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 101 km i dzieli się na 2 zadanie:

Zadanie 1 – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa dla Etapu II MPR – tzw. Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich zostanie zlokalizowanych w granicach administracyjnych gmin: Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida i przebiegał będzie przez miejscowości: Cierzpięty – Okartowo – Kwik – Pisz – Wiartel – Krzyże – Ruciane-Nida – Iznota.

Zadanie 2 – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości 15 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPRpowrót

Udostępnij post