Aktualności

Budowa Intermodalnego Węzła komunikacyjnego w Białymstoku

14 lipca, 2017

W dniu 23.03.2017 w Białymstoku podpisaliśmy umowę z Miastem Białystok na realizację Dokumentacji projektowej na budowę Intermodalnego Węzła komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastruktura techniczna oraz pełnieniem nadzoru na część II w zakresie:

Budowu/przebudowy/rozbudowy układu drogowego wokół centrum zapewniającego uprzywilejowanie autobusów komunikacji miejskiej (korytarza publicznego transportu zbiorowego) w ruchu poprzez organizacje pasów dedykowanych komunikacji zbiorowe, w tym:
1. Przebudowa ul. Św. Rocha z włączeniem do ul. Lipowej
2. Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino wraz z budową jej przedłużenia do ul. Mikołaja Kopernika
3. Przebudowa ul. Kopernika na odcinku zgodnym z załączoną koncepcją
4. Przebudowa ul. Łomżyńskiej od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Mikołaja Kopernika z wyspa centralną
5. Przebudowa ul. Młynowej (odcinek od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Kardynała Stefana wyszyńskiego)powrót

Udostępnij post