Aktualności

Obwodnica Skaryszewa

18 lutego, 2021

W ramach prowadzonych prac projektowych dla zadania Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9″ na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, prowadzona jest obecnie akcja informacyjna, w ramach której przedstawiane są ogólne przebiegi projektowanej obwodnicy miejscowości Skaryszew.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w ankiecie, która jest dostępna pod linkiem : 

www.dk9-obwodnica-skaryszewa.plpowrót

Udostępnij post